Giá điện sinh hoạt: Hãy nhớ dùng trên 400 số, giá đắt gấp đôi