Giả danh Công an bắt cóc người nước ngoài, đòi chuộc 200 triệu