Giá cát sê 'khủng' thời mới nổi của ca sĩ Lam Trường