Gia cảnh nghèo khó của bé trai bị bảo vệ dân phố sát hại