Gia cảnh bi đát của những người mù ở "thủ phủ" hành tím