Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 34,8 – 35,5 triệu đồng/tấn