Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục giảm còn 34,1 – 35 triệu đồng/tấn