Giá cà phê Tây Nguyên quay đầu giảm xuống 34,8 – 35,7 triệu đồng/tấn