Giá cà phê Tây Nguyên giảm xuống còn 34,8 - 35,4 triệu đồng/tấn