Giá bitcoin hôm nay 9/4/2018: Vọt tăng 400 USD ngay ngày đầu tuần