Gia Bảo giận dữ trách móc vợ cũ không báo cho mình biết con gái bị gãy tay