Ghét bà chủ, thiếu niên lẻn vào quán trộm đồ rồi đốt luôn quán