Ghen tuông, ông lão 60 dùng gậy đập chết tình địch