Ghen tuông, đánh chết người tình rồi bỏ xác dưới mương