Gặp lại chàng giảng viên đi bộ xuyên Việt gây quỹ cho trẻ em nghèo