Gần hết hè mà chưa có váy áo đẹp 'sống ảo', thử xem gợi ý của MC Thanh Thanh Huyền