Gần 100 xe khách đỗ trên cao tốc bị giải tỏa trong đêm

17/0,911