Gái mại dâm rút súng bắn khách vì... quan hệ không đúng cách