'Gài' con theo dõi để chồng không thể ngoại tình, tôi chết lặng khi con lại một lòng bảo vệ nhân tình của bố