'Gã hề bệnh hoạn' bí mật chôn xác 33 nam thanh niên