Gã đàn ông bịt miệng người phụ nữ sống trên ghe đến chết