Forbes: Việt Nam là nước thành công nhất khi đón Tổng thống Donald Trump