Facebook xóa sổ các trang gây nhiễu loạn bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

12/1,413