Facebook kiếm hơn 10 tỷ USD từ quảng cáo trong quý 3