Facebook, Google đối mặt nguy cơ dính đòn từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung