Facebook đề nghị người dùng cung cấp... ảnh nude để chống "tống tình" qua mạng