EVN công bố nguyên nhân cháy nổ tại Nhiệt điện Vĩnh Tân 4