Em học sinh thoát chết lạ kỳ trong vụ đuối nước Thiên Cầm nói gì?