Em bé 3 tuổi sống một mình cùng xác ông suốt 5 ngày