Duyệt chi 30 triệu bảng, Tottenham đón tân binh đầu tiên trong mùa Hè 2018