Đường ven biển Nha Trang - Quy Nhơn là một trong 5 con đường đẹp nhất châu Á