Đường sắt cao tốc Bắc-Nam dự kiến cần tới khoảng 50 tỷ USD