"Đường lên đỉnh Olympia" làm sai lệch kết quả của thí sinh?