Đường Hồ Chí Minh qua Gia Lai vừa thông xe đã xuất hiện vết nứt và bong tróc