Đường Hồ Chí Minh qua Đắk Nông lại bị sụp lún

Trong thời gian qua, đoạn đường Hồ Chí Minh được xây dựng theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) đi qua huyện Cư Jút (Đắk Nông) do công ty Toàn Mỹ 14 – Băng Dương làm chủ đầu tư lại tiếp tục bị hư hỏng nặng.