Đường dây môi giới mại dâm của 'hot girl' 8X hoạt động thế nào?