Đường dây bán dâm ngàn đô bị đánh sập như thế nào?