Dưới bàn tay chăm sóc của người lính, có một Trường Sa đẹp khác lạ