Được đề cử làm Chủ tịch VFF, bầu Đức hành động bất ngờ