Được cứu khỏi "cẩu tặc", 2 chú cún chào đời tại trụ sở công an

20/1,412