Được Bích Phương, Châu Bùi đua nhau diện, đôi giày đắt cắt cổ này có gì mà cả showbiz 'điên đảo'