'Dựng tóc gáy' với kế hoạch giết chồng, phi tang xác dã man