Đứng thứ hai toàn cầu, vì sao smartphone Huawei vẫn mờ nhạt tại Việt Nam?

14/1,534