Dùng sim Viettel hãy làm điều này trước 24/4 nếu không sẽ bị chặn 1 chiều