Đụng độ thương mại với Trung Quốc, ông Trump xem xét trở lại TPP