Dừng chờ đèn xanh, 2 vợ chồng bị tông trọng thương