'Đụng' cảnh sát cơ động khi trộm nhà dân lúc rạng sáng