Đức: Tù nhân chết bất đắc kỳ tử vì 'tự sướng' trong phòng giam