Đưa thông tin xuyên tạc lên mạng xã hội, bị phạt 5 triệu đồng