Dự kiến 40.000 người cổ vũ U23 Việt Nam tại 'fanzone' Mỹ Đình